Case

Ellepot A/S

Ellepot

Design, specifikation og udvikling af IOT-enhed, backend og app.

I samarbejde med Ellepot har vi udviklet en samlet løsning helt fra specifikation og design af IoT-enhed på maskinen til backend og App.

Med et ønske om at få udviklet et skræddersyet, digitalt værktøj, der gør det nemmere at yde den rette support og service, før det er påkrævet, samt give deres kunder mulighed for nemt at kunne hente produktionsdata fra deres maskiner via en app, kontaktede Ellepot Vetech Software Solutions.

Ellepot ønskede et produkt, der:
– gør det muligt at hente aktuelle produktionsdata fra maskiner til mobilen.
– gør det nemt at få et overblik over drift, produktion og forbrug.
– giver slutkunden en mulighed for at overvåge deres maskiner fra en app.

Ellepot havde et akut behov for at få indblik i, hvordan deres maskiner kører, fordi de leverer kvalificeret, rettidig support og service til deres kunder, før det er påkrævet.
Helt lavpraktisk vil Ellepot eksempelvis gerne kunne registrere, når en komponent, der er normeret til at køre i 20.000 timer, nærmer sig sin holdbarhedsgrænse for at kunne yde rettidig support og skifte komponenten, inden den er slidt og dermed sænker standarden i produktionen.

Samtidigt ville Ellepot også kunne tilbyde deres kunder et redskab, hvor de nemt og billigt kan hente aktuelle produktionsdata og driftsinformation på deres mobiltelefoner overalt i verden.

Vetech Software Solutions tilbød en samlet løsning helt fra specifikation og design af IoT-enhed på maskinen til programmering af backend og app til mobilen.

Den samlede løsning skulle kunne:
– lave dataopsamling fra produktionsmaskiner
– udføre direkte udveksling af data fra IoT-enheden på maskinen og PLC’en
– styres og overvåges direkte fra mobilen
og samtidig være nem at gå til og billig at anvende.

Projektet omfatter en meget tæt integration til PLC’en på maskinen, således at produktionsdata, fejlkoder og maskinopsætning kan uploades til backenden. Vi byggede en IoT-enhed, der via et SIM-kort sender alle data fra PLCen videre til backenden. Vores IoT-enhed håndterer PLCer fra Siemens og Allen-Bradley helt uden SCADA/OPC-licens.

Vi udviklede en omfattende web-backend til henholdsvis administration/overvågning af alle maskinerne til brug for Ellepots teknikere i forbindelse med support, samt en adgang til samme web for Ellepots kunder så de både fra app’en og fra en webside kan se status på deres maskiner overalt i verden på et overskueligt og brugervenligt display.

I hver maskine er der installeret en IoT-enhed med et SIM-kort til et machine-to-machine-mobilabonnement, som er leveret af samme udbyder uanset hvor i verden, maskinen skal bruges. Med et M2M-abonnement og vores stærkt komprimerede datakommunikation udgør prisen for en mobil dataforbindelse en meget lille omkostning. IoT-enheden kan naturligvis anvendes uden mobilforbindelse på steder, hvor der er adgang til et WiFi eller en fast netværksforbindelse.

Med vores IoT-enhed og tilhørende app har Ellepot og deres kunder fået en løsning, der gør det nemt og billigt at hente data og monitorere deres maskiner fra et hvilket som helst sted i verden via appen.

Vi har hos Ellepot oplevet et rigtig godt samarbejde med Vetech i vores IoT-projekt.
Vetech har givet os en god vejledning og leverer en stærk ydelse på både hard- og softwaredelen.
Jeg oplever medarbejder-teamet hos Vetech som kompetent, imødekommende og fleksibelt
– i det hele taget en partner vi kan give vores anbefaling.

Thomas Lindberg Tranberg, COO, Ellepot A/S

Ellepot mobil
Ellepot desktop

Vi har også løst opgaver for

Norsea Vetech
Esbjerg Lufthavn Vetech