Case

Norsea Group

Norsea Vetech

Vi bruger systemet fordi vi ønsker at:

  • Få større overblik og bedre udnyttelse af vores folk, da vi ønsker at nå frem til at systemet hjælper os med at optimerer brugen af vores folk.
  • Få flere manuelle registreringer automatiseret, så vi ved en enkelt indtastning kan trække oplysningerne ud igen i relevante rapporter.
  • Få automatiseret overvågning af vores certifikater på personale, så vi undgår at kurser udløber uden at blive fornyet i tide.
  • Et system med alle oplysninger, i stedet for adskillige excel filer.

Susy Lil Nielsen
Operations Superintendent
Offshore Solutions

Vi har også løst opgaver for

Norsea Vetech
Esbjerg Lufthavn Vetech